Mikro-TESE Spermiyogram sonucunda hiç sperm hücresinin olmadığı tespit edilen (Azospermik) kişilerde TESA – TESE – Mikro TESE işlemi ile testisten sperm hücresi aranabilmektedir. Elde edilen sperm hücreleri standart tüp bebek uygulamasında olduğu gibi mikroenjeksiyon yöntemiyle yumurta hücreleri ile birleştirilerek hamilelik elde edilebilir.

Testisten sperm arama metotları olan TESA – TESE – Mikro TESE  uygulamaları hastanemizde üroloji uzmanımız tarafından yapılmaktadır.

Öncelikle her iki testiste lokal anestezi ile uyuşturulur eğer hasta isterse genel anestezi de uygulanabilir. Bir iğne ve enjektör kullanılarak testis dokusundan aspirasyon ile sıvı çekilir ve mikroskop altında sperm olup olmadığına bakılır. Eğer aspirasyon ile sperm bulunamamışsa TESE işlemine geçilir.

TESA sonucunda eğer sperm bulunamamışsa TESE veya Mikro TESE işlemine geçilir. Bu yöntemde testisi koruyan dış katmanlar ve testis dokusu açılarak değişik bölgelerden küçük doku parçacıkları çıkartılır, bu parçalar mikroskop altında iyice ayrıştırılarak incelenir.

Tedavi sonrasında eğer sperm bulunmuşsa daha sonra aynı işleme maruz kalınmaması için dondurularak saklanabilir. İşlem sonrası sperm bulunamamış ise ve hormon değerleri kötü ise sperm donasyonu tek tedavi şekli olarak kalmaktadır.